GHOST II

GHOST II

  • 37.3 m ( 122.4 ft )

  • Gulf Craft

  • 2016

12 可承载宾客人数 ( 12 可入住宾客人数 )

4 船舱 ( 2 X大床房, 2 双胞胎 )

South Pacific & Australia ( Summer )
Pacific Rim ( Winter )

6 船员

详细规格

长度

37.3 m ( 122.4 ft )

船宽

7.6 m ( 24.9 ft )

吃水

1.9 m ( 6.1 ft )

总吨位

250 tn

船体

玻璃钢

发动机

Twin Caterpillar C 32 Acert 3850hp total diesel

航速(节)

21 Knots

最大航速(节)

24 Knots

船旗

Australia

船级社

RINA

造船工程师

GULF CRAFT

室内设计师

GULF CRAFT


夏季/冬季

待确认

相似游艇

您的游艇租赁经纪

Annemarie Gathercole

游艇租赁总监

查看资料
A

低喃:

  • 葡萄牙文(巴西)
  • 法文
  • 英文
  • 意大利文
  • 西班牙文

感谢您与我们联系。\一名YPI团队成员将很快与你联系。